archegis.pl
NADZÓR ARCHEOLOGICZNY - Archeolog Błażej Targaczewski
Moją specjalnością jest realizacja nadzorów archeologicznych w trakcie prac ziemnych, czy to podczas budowy domów jednorodzinnych, budynków innego przeznaczenia jak i w trakcie prac liniowych (wodociągi, kanalizacja, gazociągi, linie elektroenergetyczne, linie teletechniczne, linie ciepłownicze i inne). Nadzoruję także, pod kątem archeologicznym, prace ziemne podczas przebudowy czy remontu dróg (korytowanie, poszerzanie, remonty) i wiele innych. Obowiązek Read more about NADZÓR ARCHEOLOGICZNY…