arastirmakutuphanesi.com
Kişisel Verilerin Kullanımı Konusunda Dünyada Bilgisizlik ve Güvensizlik Hakim
• Global olarak her üç kişiden ikisi kişisel verilerin şirketler ve hükümetler tarafından nasıl kullanıldığı konusunda ya hiçbir şey bilmiyor ya da çok az şey biliyorlar. • Vatandaşlar kişisel veri...