arastirmakutuphanesi.com
Dünya Kamuoyunun Mültecilere Karşı Tutumlarını Araştırdık
BM verilerine göre yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalan dünya çapında 70 milyon kişi var. Kayıtlı mülteci sayısı ise 25 milyon ve bunların yarısından fazlası 18 yaşın altında. Ülkemiz ise ...