arastirmakutuphanesi.com
Doğum Kontrol Yöntemleri Konusunda Kadınlar Ne Düşünüyor?
Ipsos olarak Bayer için gerçekleştirdiğimiz Oral Kontraseptifler Araştırması, doğum kontrol yöntemlerine dair genel bilgi ve kullanımlara ışık tuttu. Araştırma kapsamında NUTS12 bölgesinde yaşayan,...