aragonvalley.com
Os lugars: pilars de a tierra
Soi de lugar. Concretamén me crié en un que se dize Ontinar de Salz, en a muga en Uesca y Zaragoza. Ta yo, estar de lugar ye un argüello y pribilexio. O contauto con a naturaleza, poder mirar-se y …