apologjika.com
Rreth Nesh & Kontakti
Rreth Nesh: ἀπολογία (ἀπό – λογικός) – (apo – logikos) Definicioni: ‘‘apo’’ do të thotë (prej, nga) dhe ‘‘logikos’’ do të thotë, (të mendosh me kujdes dhe në mënyrë logjike rreth gjërave) Çka…