apologjika.com
“Nëse Jezusi ishte Zot, përse Ai nuk dinte se kur do të rikthehej?”
Mateu 24:36; Marku 13:32 (Marku 13:30-32), “Në të vërtetë po ju them se ky brez nuk do të kalojë, derisa e gjithë kjo të ketë ndodhur. Qielli dhe toka do të kalojnë, por fjalët e mia nuk do të kalo…