apologjika.com
Jezusi nuk është më tepër se një profet i zakonshëm
“Jezusi nuk është më tepër se një profet i zakonshëm” Kundërshtimi mysliman: Jezusi është profet si cilido tjetër, Jezusi erdhi vetëm për izraelitët. Muhamedi është profeti më i madh dhe i fundit i…