apologjika.com
Jezusi nuk është Biri i Perëndisë
“Jezusi nuk është Biri i Perëndisë” Kundërshtimi mysliman Është e pamundur për Allahun të ketë bir, përndryshe ai mund të kishte vajza dhe gra, po ashtu, Allahu është një!” (shih Suren 19:35). Siç …