apologjika.com
Evidencat arkeologjike të Biblës
(1900=Abrahami; 1700=Jozefi; 1447=Mojsiu; 1000=Davidi) Çfarë është bërë evidente dekadave të fundit janë vështirësitë në e evidencave historike të Kuranit, kurse pjesa më e frytshme e konfirmimit t…