apologjika.com
Bibla në përkthimin Bota e Re
Organizata e DJ-ve (Dëshmitarët e Jehovait), për të mësuar anëtarët e saj, ka nxjerrë një version të sajin të Biblës në anglisht. Ky version quhet përkthimi Bota e Re (BR). DJ-të thonë se versione …