apologjika.com
A Është Perëndia Dizajnuesi i Madh?
Në një radio intervistë, Oven Gingeriç, profesor i astronomisë dhe i historisë së shkencave në Qendrën Harvard-Smithson për astrofizikë, fliste për implikimet e rritjes së njohurisë rreth universit…