apasor.cat
INICIACIÓ ALS BALLS MODERNS - APASOR
Contents0.1 INICIACIÓ ALS BALLS MODERNS1 INICIACIÓ ALS BALLS MODERNS1.0.1 OBJECTIUS GENERALS:1.0.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS:1.0.3 CONTINGUTS:1.0.4 LES SESSIONS: INICIACIÓ ALS BALLS MODERNS Edat Educació infantil Horari Dimarts i dijous de 16:45 a 17:45 Preu 30€/mes Màxim 10-15 infants per monitor INICIACIÓ ALS BALLS MODERNS OBJECTIUS GENERALS: Treballar la identitat personal mitjançant: el control del cos i el moviment en l’espai / temps. organitzar i afinar el repertori motriu bàsic. Comunicar-se amb si mateix i amb la resta de la classe. Treball de la capacitat de creació personal: motriu, intel·lectual, de relació amb els altres … OBJECTIUS ESPECÍFICS: Realitzar alguns moviments i [Seguir llegint...]