anytimefromnow.se
Det handlar inte om mod
OFTA SÄGER människor som jag och min fru möter: ”så ni har lämnat Sverige för att bo utomlands, ni lämnade hemlandet, och ni har rest kors och tvärs på en för de flesta okänd kontinent…vad modiga n…