anytimefromnow.se
Att göra i Kapstaden: del 5
UTFLYKT: ungefär 80 kilometer från Kapstaden ligger en av Sydafrikas äldsta samhällen, Riebeek Kasteel, döpt efter holländaren som lade grunden till Kapkolonin i mitten av 1600-talet, Jan van Riebe…