annalyn.net
LP 69 : Almusal (breakfast)
Ang tema para sa Litratong Pinoy ngayong linggong ito: kumuha ng isang picture na naglalarawan ng almusal o breakfast. Makahulugan sa akin ang litratong ito sapagka’t ito ang almusal noong am…