ankevanhaften.nl
Men praat en praat, maar vergeet de mens waar het werkelijk om gaat!
Persoonsgericht, menselijk, innovatief, kwalitatief, vraaggericht noem het maar op. Er zijn inmiddels zo veel termen in de omgang dat de zorg bijna overloopt aan praatgroepen over hoe men denkt dat…