animastudio.hr
Studijsko putovanje u Moskvu - Anita Žuvela Hitrec
Na poziv Odjela za sport i Turizam Vlade Moskve, koji je organizirao trodnevnu turu za desetak novinara iz svijeta kao i za petnaestak domaćih (ruskih) novinara, boravili smo u Moskvi od 21. – 23. rujna 2018.