aniko.pl
Złote Zasady Poprawnego Ważenia OHAUS
Dzisiejszy post dotyczy zasad ważenia opracowanej przez firmę OHAUS. Zapoznanie się a przede wszystkim stosowanie poniższych zasad przyczyni się do rzetelnych wyników pomiaru oraz pozwoli na długotrwałe bezawaryjne użytkowanie wagi elektronicznej. Poniższe zasady opisane zostały przez firmę OHAUS Uniwersalne zasady doskonałego ważenia OHAUS, czołowy producent wag, między innymi wagi Explorer® Semi-Micro przeznaczonej do profesjonalnych laboratoriów, opracował złote zasady poprawnego ważenia upraszczające