anbn.be
7 onderwerpen voor een intakegesprek
Geen enkel intakegesprek is hetzelfde. Je kan op voorhand dus moeilijk met zekerheid voorspellen welke vragen er gesteld zullen worden. Het kan ook zijn dat een hulpverlener je eerst wat vragenlij…