analogfotograferna.se
Månadsmöte den 12 april 19:00
Det är dags för månadsmöte igen. Denna gång med ett spännande extra inslag. Förutom den alltid återkommande Bildtävlingen kommer vi att hålla ett bildlotteri. Det kommer att gå till så, att de som …