anakronik.org
Ahmed Rasim, Tatyos Efendi Enserciyan, Tasvir-i Efkâr
23/01/2018 / Anakronik Mecmua / Latin Harflerine Aktaran: Hüseyin Kıyak, Aşağıdaki metin, Kemani Tatyos Efendi'nin 13 Mart 1913'teki ölümü üzerine dostu Ahmed Rasim Bey tarafından 1 Nisan 1913 tarihli Tasvir-i Efkâr gazetesinde yayımlanan makalenin Latin harflerine çevrilmiş halidir. Kemani Tatyos Efendi'nin 13 Mart 1913'teki ölümünden birkaç hafta sonra, dostu Ahmed Rasim Bey tarafından Tasvir-i Efkâr gazetesinde