anakronik.org
Rauf Yekta Bey, Şark Musikisi Tarihi [2]
11/10/2018 / Anakronik Mecmua, Rauf Yekta Bey, Şark Musikisi Tarihi İkinci tefrika, katkıda bulunanlar: Murat Avşar, Hande Çelikağ, Meryem Betül Koçak, Elif Küpeli, Sait Berker Seymenoğlu, Betül Sinoğlu; tashih: Hüseyin Kıyak. Medhal Birinci Mebhas “Menşei-i Musiki” ile iptidai akvamın musikileri hakkındaki malumat ve mütalaâttan bâhistir . Bu asırda meşgul olduğumuz sınaatlerden (arts) bazılarının menşeini arayıp bulmak için sarf edilecek zamana