anakronik.org
Muhlis Sabahaddin Bey'le Mülakat
22/03/2019 / Anakronik Mecmua, Katkıda bulunanlar: Ezgi Coşkunpınar, Çağla Güdenoğlu, Ahmet Yağmur Kucur, Elif Küpeli, Rabia Şevval Öden, Miltiadis Pappas, Betül Sinoğlu, İremnur Yaşar, tashih: Hüseyin Kıyak (Atölye Beşiktaş Eski Yazı Çalışma Grubu) Telsiz, Sayı 13, 22 Eylül 1927, s. 6. (Yazının sahibi tespit edilememiştir) Muhlis Sabahaddin Bey'le Mülakat Derler ki ızdırap insanları birbirlerine yaklaştıran en kuvvetli