alphaigogo.com
Watoto wa mwenye haki! Zaburi 37:25-26 - alphaigogo.com
Zaburi 37: 25-26 :- “25 Nilikuwa kijana na sasa ni mzee; kamwe sijaona mwadilifu ameachwa na Mungu, au watoto wake wakiombaomba chakula. 26 Daima huwapa wengine kwa furaha na kukopesha, na watoto wake ni baraka.” ❤ ❤ ❤ Psalms 37: 25 -26 :- “25 I have been young, and now am old, yet I have … Continue reading Watoto wa mwenye haki! Zaburi 37:25-26 →