almedalsretorikerna.se
Vi är fyra retorikkonsulter
Monica Sperens|Elias Holm|Mimmi Toreheim|Joakim Edvardsson