almedalsretorikerna.se
Saker vi gjort
Almedalsveckan 2019 Kan kunskap i retorik skapa mer demokratisk aktivitet? Söndag 30 juni 14.00–16.00, campus Gotland, hus B, sal B 11 Retoriken är ett verktyg för att förstå sin omgivning – och ge…