almedalsretorikerna.se
Saker vi gjort
Almedalsveckan 2018 Söndag 1 juli • 14:00 – 16:00 Kan kunskap i retorik skapa mer demokratisk aktivitet? E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal B 15 Måndag 2 juli • 08:00…