almedalsretorikerna.se
Almedalen 2019
Kan kunskap i retorik skapa mer demokratisk aktivitet? Söndag 30 juni 14.00–16.00, campus Gotland, hus B, sal B 11 Retoriken är ett verktyg för att förstå sin omgivning – och genom att förstå retor…