alltomhif.se
I have a dream
Idag är det läge att citera den gamle kämpen Martin Luther King. Likt honom har jag en dröm, fast den handlar förstås inte om avskaffandet av apartheid utan något som möjligen har lite mindre digni…