alltomhif.se
HIFs årsmöte ”…även om likviditeten är svag och kortsiktig så är den hanterbar”
Inför ett halvfullt Konserthus genomförde HIF sitt årsmöte. Att klubben fortsatt balanserar på en slak lina är det ingen tvekan om men visst tyder mycket på att den värsta krisen är över 197 röstbe…