aliizadi.com
برکناری بنی صدر و آغاز استبداد
جرس تاریخ انتشار: ۰۳ تیر ۱۳۹۲, ساعت ۱۰:۳۴ بعد از ظهر برکناری بنی صدر و آغاز استبداد علی ایزدی درحاشیه روایت یوسفی اشکوری از برکناری بنی صدر در گفتگو با جرس توضیح : متن پیش رو، حاوی انتقاداتی اس…