aliizadi.com
برجام نافرجام واستقلال ایران
علی ایزدی ، دگرباوران 7 آذر ۹۷ محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه درحاشیه نشست اخیرگفتگوهای مدیترانه ای درشهررم ، ضمن تهدید تلویحی اتحادیه اروپا بواسطه تعللی که درمورد ضمانت های اجرایی حفظ بر…