alebady.com
البريد
البريد: – المعروف بالمراسلات، و نُقِلَ عن الزمخشري الفارسي وهو من علماء اللغة العربية: • أنّ “البريد” كلمة فارسية، وأصلها (بريدة دم) أي (الذيل المقطوع)، حيث كانت الدواب ومنها البغ…