alebady.com
من روائع المتنبي
إذا ما الناس جربهم لبيب فإنى قد أكلتهم ، وذاقا فلم أرى ودهم إلا خداعا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولم أر دينهم إلا نفاقا يموت راعى الضأن فى جهله ميتة جالينوس فى طبه وربم…