alebady.com
عدد الشعراء
عدد الشعراء وعدد القصائد مع عدد الابيات عبر العصور التاريخية من القرن الثالث الميلادي والى القرن العشرين المصدر : جمعت من الموسوعة الشعرية ، المجمع الثقافي العربي ، الامارات.…