alebady.com
قصيدة قيم الركاع من ديرة عفج – الشاعر سامي عبد المنعم
قيم الرگاع من هاي اللحه اتشوفه هيبه وعنده لحيه امسرحه يشتم ابلا خجل وبلا مستحه من ايحس المقعد اشويه اندحچ قيم الرگاع من ديرة عفچ برلمان اهل المحابس والمدس عگب ماچانوا يدورون الفلس هسه هم يرتشي وهم …