aktafejk.se
Internetbaserad relationsmarknadsföring - Äktafejk
Ett företags marknadsföring och kommunikation handlar till stor del om att skapa och bygga relationer. Det kan handla om att skaffa nya kunder eller vårda relationen med de kunder man redan har. Konkret består marknadsföringen av flera olika delar, några exempel är hemsida, annonsering, specifika trycksaker, facebooksida och instagramkonto. Vilka delar man väljer att satsa …