akehedman.se
Senast lästa bok
Bergsprängaren av Henning Mankell Nu tror jag att jag har läst dem alla. Alltså Mankells böcker. Det här är hans första. Mycket av mästarens stil finns med redan här. Gillar, och saknar den här pen…