akehedman.se
Senast lästa bok
Jordens vida rymd av Antti Tuuri Skriven på talspråk. Det är nära att jag lägger den ifrån mig på ett tidigt stadie, för det känns underligt och främmande. En finne i Kanada under 20-talets depress…