akehedman.se
Senast lästa bok
Kära Agnes! av Håkan Nesser K tror att jag läst den här förut, detta påstående stöds dessutom mycket riktigt av att den står i hyllsektionen läst-av-åke-men-ej-av-K. Men jag litar inte på det där. …