akehedman.se
Olika men lika
Utomhustemperaturen just nu som en DS18B20 1-wire temperatursensor ser den ja och såhär ser en NTC sensor på samma sak.