akehedman.se
Ingen tvekan
Så dimper den ner den första blöta snön. Tung och blöt som en lastbil faller den. Det blir ljusare. Det är bra. Ja och det är vackert. Men där tar de positiva omdömena slut. Jag föredrar gröna gräs…