akehedman.se
Så dyker det upp…
…lite kryptiska saker i journalen. Hmmm…. Vi planerar att göra en seans 1. Vid operation ska vi ha med en liten såg samt revisionsmejslar och Smith–Petersen-cup samt Rush-pin för att gj…