akehedman.se
När dimman lättar
Vid åtta klarnar det upp, dimman lättar, värmen här på marken far iväg upp och ut i atmosfären. Det är min lekmannaförklaring, eller finns det en annan förklaring? Åtminstone kan man konstatera at…