akehedman.se
Familjen Kamprads stiftelse: Undersökning Norrland
Om undersökningen Familjen Kamprads stiftelse bildades 2011 och ett av stiftelsens ändamål är att stödja forsknings- och utbildningsprojekt som främjar entreprenörskap, särskilt för en levande land…