akehedman.se
Just idag för fem år sedan
Det gamla ålderdomshemmet här på kullen rivs.