akehedman.se
Kvantprickar direktomvandlar värme till el – Lunds Universitet
En fråga som diskuterats bland fysiker i decennier är om det effektivt går att direktomvandla värme Source: Kvantprickar direktomvandlar värme till el – Lunds Universitet