akehedman.se
Den värsta jag sett
Tankarna är hos Filippinerna idag och de närmaste dagarna.