akehedman.se
Elektronik I Norden » Spektralsensorer ökar skörden
Genom att kontrollera LED-belysningens intensitet och spektrala emissivitet går det att effektivisera odling i växthus och vertikala odlingar. Markus Buß och Jean-Francois Durix från ams beskriver …