akehedman.se
Senast lästa bok
Fågelburen av Lisa Jewell Dom bästa böckerna (och filmerna) är alltid de som bara handlar om livet. Livet självt är dramatiskt nog. Man kan ta sig in i varje familj, lyssna en stund, och förstå det…